STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE Z NASTĘPUJĄCYMI INSTYTUCJAMI:

 

 

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej