ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INFORMATYKI ŚRODOWISKA

 

- Dominik Kobus - Prezes stowarzyszenia

- Krzysztof Kochanek - Wiceprezes stowarzyszenia

- Mariusz Rogulski - Wiceprezes stowarzyszenia

- Mirosław Szydłowski -  Sekretarz stowarzyszenia

- Maciej Rossa - Skarbnik stowarzyszenia