W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”, współorganizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska, przy współudziale Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i firmy inFAIR. Jej głównym celem było zaprezentowanie rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem, jak również przedstawienie wyników prac teoretycznych i metodycznych, które znajdują zastosowanie przy budowie systemów tego typu.


W Konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, administracji publicznej, a także sektora przedsiębiorstw. Dwudziestu prelegentów przedstawiło prezentacje dotyczące, między innymi, ekoinnowacji w przemyśle i administracji, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych, zarządzania danymi na potrzeby badania stanu środowiska, modelowania matematycznego i systemów prognostycznych, wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu jakością powietrza i prezentacji informacji społeczeństwu.

 

Konferencja odbyła się w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, mieszczącym się przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie.  

 

 

 Organizatorzy

   
 
 
Partnerzy
 
 

 

Streszczenia

 

Program

(część prezentacji została opublikowana w wersji skróconej)

   8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

   9.00 - 9.15

Otwarcie Konferencji

Prezentacja

Sesja 1: Systemy informatyczne a ekoinnowacje w przemyśle i administracji

   9.15 - 9.30

Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach

Paweł Bartoszczuk - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prezentacja

   9.30 - 9.45

Analiza poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w kontekście celów na 2020 r.

Jacek Pietrzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / ATMOTERM S.A.

Prezentacja

  9.45 – 10.00

 

Analiza poziomu oddziaływania czynników technologicznych i środowiskowych na pracowników przemysłowych z wykorzystaniem technologii Business Intelligence

Andrzej Kamiński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prezentacja

Sesja 2: Systemy informacyjne w zarządzaniu przestrzenią

10.00 – 10.15

 

Weryfikacja i uszczegółowienie granic regionów fizycznogeograficznych Polski w odpowiedzi na współczesne potrzeby i możliwości

Izabela Grzegorczyk - Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Prezentacja

10.15 – 10.30

Platforma informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” dla obszaru województwa śląskiego  jako narzędzie efektywnego zarządzania terenami poprzemysłowymi i zdegradowanymi

Katarzyna Trześniewska - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Prezentacja

10.30 – 10.45

Źródła danych przestrzennych o środowisku miejskim oraz ich zastosowanie w planowaniu przyrodniczego systemu miasta – na przykładzie Brasílii i Warszawy

Dominika Ledźwińska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Prezentacja

10.45 - 11.15

Przerwa kawowa

 

Sesja 3: Modelowanie i przetwarzanie danych w analizach stanu środowiska

11.15 - 11.30

Ocena podobieństwa pomiędzy parametrami meteorologicznymi a danymi z analizy tekstury zdjęć

Marta Mańka - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prezentacja

11.30 - 11.45

Predykcja środowiskowych wolnozmiennych szeregów czasowych

Monika Chuchro - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Prezentacja

11.45 - 12.00

Wielo-modelowe podejście do estymacji kwantyli powodziowych

Iwona Kuptel-Markiewicz - Instytut Geofizyki PAN

Prezentacja

12.00 - 12.15

Informacja historyczna w analizie częstości występowania powodzi

Krzysztof Kochanek - Instytut Geofizyki PAN

Prezentacja

12.15 - 12.30

System informatyczny wspierający proces monitoringu wód powierzchniowych

Grzegorz Pusz - Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

Prezentacja

Sesja 4: Wykorzystanie systemów informatycznych w analizie jakości powietrza cz. 1.

12.30 - 12.45

 

Zintegrowane systemy zarządzania zapachową jakością powietrza

Izabela Sówka - Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii i Ochrony Atmosfery

Prezentacja

12.45 - 13.00

Zintegrowane środowisko informatyczne jako narzędzie modelowania i dynamicznej wizualizacji jakości powietrza

Tomasz Kochanowski - ATMOTERM S.A.

Prezentacja

13.00 - 13.15

Przestrzenna inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w Polsce o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej: metodyka i wyniki

Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik  - Instytut Badań Systemowych PAN

Rostyslav Bun, Nadiia Charkovska, Mariia Halushchak, Olha Danylo, Petro Topylko, Myroslava Lesiv - Politechnika Lwowska

Prezentacja

13.15 - 13.30

MicroStrategy in Environment Protection

Marcin  Bawor - MicroStrategy Poland Sp. z o.o.

Prezentacja

13.30 – 14.15

Obiad

 

 

Sesja 5: Jakość życia w miastach

14.15 - 14.30

Analiza współczynników zdrowego powietrza wewnątrz budynków pod  kątem indywidualnego i komfortowego samopoczucia

Grit  Behrens, Klaus Schlender, Florian Fehring - FH Bielefeld - University of Applied Sciences

Prezentacja

14.30 - 14.45

Problemy eksploatacyjne stacji monitorujących hałas i ruch pojazdów  drogowych

Paweł Świetlik, Leszek Radziszewski, Andrzej Bąkowski, Zbigniew Skrobacki  - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Prezentacja

Sesja 6: Wykorzystanie systemów informatycznych w analizie jakości powietrza cz. 2.

14.45 - 15.00

System prognoz krótkoterminowych jako narzędzie zarządzania jakością powietrza w województwach i miastach

Małgorzata Paciorek - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o.

Prezentacja

15.00 - 15.15

Krótkoterminowa prognoza warunków jakości powietrza dla Miasta, Powiatu, Województwa

Jerzy  Jamrocha, Piotr Ciwiś, Maja Trzepacz  - Evertop Sp. z o.o.

Prezentacja

15.15 – 15.30

Analiza zmienności przebiegu stężeń sadzy w powietrzu atmosferycznym w Zabrzu

Natalia Zioła - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Prezentacja

 

               15.30

Zamknięcie Konferencji

 

 


Odnośnik do strony z  prezentacjami przedstawionymi podczas Konferencji w 2017 roku. Konferencja 2017

 

 

 

 

© 2018 PSIŚ